leven en dood

foto-installatie kunstzomer leke 2013


Zondag 18 augustus 2013 kon ik op de tentoonstelling niet aanwezig zijn.

Toen ik maandag de in de kerk van Leke opgestelde foto-installatie kwam weghalen stelde ik vast dat een foto naar de muur gekeerd was.  Dit had ik ook al op zaterdag vastgesteld.  Uit navraag bij de organisatie bleek dat iemand van het kerkbestuur de gepresenteerde foto (foto hierboven) niet gepast vond in een kerk.   Mijn ingreep in de kerk van Leke schreef het verhaal van leven en dood in dialoog met en met respect voor de kerk.  Op de door de persoon geviseerde foto (in eigen naam?  in naam van het kerkbestuur?) is een naakte vrouw te zien liggend naast een verweerd stenen beeld van een naakte vrouw.  Leven en dood.  In vergelijking tot de blote vrouwen en naakte kindertjes (engeltjes voorstellend ...) die menig kerk en kathedraal sieren, is de foto geenszins aanstootgevend.  Met uitzondering van de laatste zondag ben ik steeds bij mijn werk aanwezig geweest.  Niemand van het kerkbestuur heeft er mij over aangesproken.  En van iemands werk blijft ge af.  Blijkbaar hebben sommige (of was het een enkeling) simpele zielen de in de kerk van Leke neergezette foto-installatie niet begrepen.  Daarom deze toelichting.

LEVEN EN DOOD

Het beeldverhaal dat ik heb neergezet in de kerk van Leke is mijn interpretatie van het kerkverhaal.  Bij de gekruisigde Christus plaats ik drie vrouwenportretten die afgrijnzen tonen bij de gruwelijke kruisdood.  

Tegenover 'O Moeder Maria Uw zoon stierf voor onze eeuwige vrijheid' plaats ik een foto van een treurende vrouw.  Ingetogen mijmerend bij enkele heiligenbeelden onder glazen stolp.  

Bij de statie 'Jezus wordt begraven' de hierboven beschreven foto van de naakte vrouw liggend bij een verweerd stenen beeld.  

Twee foto's met gothicmodel tonen de tweestrijd goed en kwaad.  De foto-installatie wordt afgesloten met vrouwenportretten.  

Vier portretten tonen tristesse met in het midden een oplichtend portret als teken van hoop.  

Tot daar mijn toelichting ter verantwoording.