"Begaafd met een alerte opmerkingsgeest, een engelengeduld om de juiste en ideale 'pose' te vinden en het intu´tief aanvoelen van het juiste moment om af te drukken, geven dat elke kunstfotografische constructie een suggestief sfeervol beeld ophangt voor de kijker.  Vaak spelend met glas en spiegels,zoekend naar de perfectie van vorm en kleur, weet hij, door het breken van het licht en het realiseren van de beoogde schaduwvlakken, een waarachtig clair-obscur beeld van het gegeven te toveren.  De thematische behandeling van zijn gevoelsmatige betrokkenheid met de mens en zijn cosmos, zijn adoratie voor de materie en vooral zijn humane en spirituele ingesteldheid, vormen de bewegredenen om te woekeren met zijn artistieke kwaliteiten.  dat we in elk werk, zij het de kunstfoto of een sculptuur, een romantische en lyrische ondertoon aantreffen, geeft een bijkomende dimensie aan het geheel.  De zoekende kunstenaar Vollekindt bedient zich van een authentieke vormentaal om zijn diepste gedachtengoed beeldend te verwoorden."

Fons De Bleser