"De aanwending van verschillende materialen en de verbinding van picturale en fotografische elementen met voorwerpen, leidt tot visueel boeiende, suggestieve en symbolische assemblages en installaties die open blijven voor talrijke associaties en interpretaties."

kunstcriticus a.i.c.a. Jaak Fontier in het Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars (deel 5)

"Het kijkende oog / maakt hij tot het ziende oog / het in-ziende-oog"

kunstcriticus a.i.c.a. Jaak Fontier (1995)

"De eerste stap die de andere kijk zet, leidt tot de vondst.  De tweeede stap is de ingreep.  Wat gevonden is, kan door kleine ingrepen winnen aan formele, coloristische en expressieve kwaliteit.  De ingrepen repeteren de vondst, dienen steeds ingegeven door dat wat al aanwezig is aan vorm, kleur, suggestieve kracht, evocatief vermogen.  Terwijl de kunstenaar met de gevonden voorwerpen omgaat - omgaat in de ruimste zin van het woord - roepen zij als vanzelf de volgende ingreep op: de combinatie, de assemblage, de verbinding.  objecten, sculpturen, boxen, kastjes of kistjes zijn het resultaat van gevoelige of vindingrijke, soms onverwxachte, verrassende, steeds expressievolle of suggestierijke verbindingen ... Er is het gebruik van de fotografie als medium voor het creŽren van een autonome, zuiver plastische, poŽtische en suggestieve visuele taal."

kunstcriticus a.i.c.a. Jaak Fontier (1999)

"Een nieuw luik in het oeuvre van Robert Vollekindt is het driedimensionaal geconstrueerd, monumentale beeld.  Hier werd niet geassembleerd met al bestaande onderdelen, maar van uit het materiŽle nulpunt opgebouwd.  Een binnenconstructie, een armatuur van betonijzer en vlechtwerk met kippengaas geeft de eerste algemene vorm.  Door middel van een jutelaag, met ijzerdraad versterkt, ontstaat de expressieve en monumentaal sculpturale vorm.  Zandcement en lijm geven de zichtbare bovenhuid heel specifieke kwaliteiten van korreligheid, tactiele gevoeligheid en kleur.  Waterdicht en weerbestendig zijn deze ruige, weerbarstige, weerbare, door krachtige volumewerking gekenmerkte beelden in staat de dialoog aan te gaan met de natuurlijke omgeving.

In de loop van zeven jaar is Robert Vollekindt steeds uitdrukkelijker als kunstenaar op de voorgrond getreden.  Als grondslagen voor zijn creativiteit onderkennen wij nu, benevens de instelling van de andere kijk, een opvallende gevoeligheid voor de materialen, hun kleur, hun uitzicht, hun tactiele kwaliteit, hun expressie, een sterke binding met en fascinatie voor de vier elementen, een sterk ontwikkelde zin voor de verrassende en veelbetekenende combinatie.  Samen leiden deze eigenschappen tot de identificatie van het makende subject met het gevondene en verwerkte.  Het kunstobject is aldus meer dan de spiegel van de maker; het is werkelijk de beeltenis van zijn eigenste en voor de oppervlakkigheid van de gewone waarneming verborgen zelf."

kunstcriticus a.i.c.a. Jaak Fontier (Tremelo - juli 2000)

"Robert Vollekindt geleid door de andere kijk.  Wat niemand opmerkt, waaraan men achteloos voorbijgaat, brengt Robert Vollekindt aan het licht.  Hij bezit dat wat de kunstenaar onderscheidt van de niet-kunstenaar: het andere oog, de andere kijk.  Wezenlijk voor het andere oog, de andere kijk is de instelling, de psychische ingesteldheid, de innerlijke houding.  Zij zijn het die de relatie van de ziende mens tot de dingen bepalen; zij zijn het die de dingen ont-dekken; zij zijn het die vinden.

kunstcriticus a.i.c.a. Jaak Fontier (tijdschrift Vlaanderen nr 282 september-oktober 2000